NÁŠ TÝM

JUDr. Kateřina Koberová

Vzdělání

Kateřina je absolventkou magisterského studia na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a obhájila rigorózní práci na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Kateřina složila zkoušky mediátora a je zapsanou mediátorkou.

Praxe

Kateřina je advokátka zapsaná při České advokátní komoře od roku 2009.

Po dobu své právní praxe pracovala pro pražské advokátní kanceláře poskytující komplexní právní poradenství.

V advokátní kanceláři Mašek & Partners, advokátní kancelář, s.r.o. působí jako spolupracující advokátka.

Specializace a odbornost

Kateřina se dlouhodobě specializuje na oblast občanského a obchodního práva, včetně práva nemovitostí a sporné agendy. Rovněž se zaměřuje na oblast pracovního práva a práva rodinného.

Poskytuje právní služby v českém jazyce.

Je členkou Kárné komise České advokátní komory.

Zájmy

Kateřina ráda ve volném čase jezdí na horském kole, lyžuje a sleduje pořady o cestování.