AKTUALITY

Právnická firma roku 2023

Advokátní kancelář Mašek & Partners byla zařazena v prestižním žebříčku Právnická firma roku 2023 mezi doporučované kanceláře v kategoriích Developerské a nemovitostní projekty a Veřejné zakázky.

číst více

Právnická firma roku 2022

Advokátní kancelář Mašek & Partners byla zařazena v prestižním žebříčku Právnická firma roku 2022 mezi doporučované kanceláře v kategoriích Developerské a nemovitostní projekty a Veřejné zakázky.

číst více

Právo na soudní ochranu při aplikaci procesních pravidel

Ústavní soud České republiky ("Ústavní soud") se ve svém nálezu ze dne 30. června 2022, sp. zn. III. ÚS 2373/21, zabýval otázkou porušení ústavně zaručeného práva na soudní ochranu dle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod při aplikaci procesních pravidel soudy. Podle zmiňovaného nálezu Ústavního soudu dojde k porušení práva na soudní ochranu i tehdy, kdy soud nepřistoupí k projednání...

číst více

Postup obecného soudu v rozporu se záměrem účastníků řízení vyřešit spor smírně

Ústavní soud České republiky ("Ústavní soud") svým nálezem ze dne 26. dubna 2022, sp. zn. III. ÚS 406/22, zrušil rozhodnutí obecných soudů, kterými bylo porušeno právo stěžovatele na přístup k soudu podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Toto porušení spočívalo v tom, že krajský soud nevzal v potaz návrhy účastníků na schválení smíru v průběhu odvolacího řízení. Pro Ústavní soud...

číst více

Otázka platnosti smluvních ujednání ve formě právních domněnek či fikcí

Nejvyšší soud České republiky ("Nejvyšší soud") se ve svém rozsudku ze dne 23. března 2022, č. j. 23 Cdo 1001/2021-445, zabýval otázkou platnosti smluvních ujednání, která v právních normách obvykle vyjadřují právní domněnky či právní fikce. Nejvyšší soud dospěl k názoru, že „užijí-li strany smlouvy pro vyjádření určitého jimi předvídaného následku slovní výrazy, které v právních normách obvykle...

číst více

Průtahy v soudním řízení způsobené neposkytnutím spisu jiným soudem

Nejvyšší soud České republiky ("Nejvyšší soud") ve svém rozsudku ze dne 15. prosince 2021, sp. zn. 30 Cdo 267/2021, dospěl k názoru, že období nečinnosti soudu v posuzovaném řízení, které bylo způsobeno tím, že mu nebyl jiným soudem zapůjčen soudní spis, jenž měl být v původním řízení proveden k důkazu, je třeba považovat za průtahy v řízení. Nejvyšší soud se tak neztotožnil s názorem Městského...

číst více